Daily Quote, klbc is ms.K, Photography, Travel, Vietnam

Summer’s filled with breaking the rules, standing apart, ignoring your head, and following your heart.

Việt Nam

Quảng Nam province – Đà Nẵng, Việt Nam

Summer break. Where you drink triple, see double, and act single.

While we’re young and beautiful, living free and easy. Here without a worry, dancing in our bare feet because when the summer’s done we might not be so young and beautiful. ♥ ♥ ♥ Sleep all day. Party all night. Never grow old. Never die. ♥

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Go crazyyyyyyyyy ♥ ♥ ♥ ♥ ♥! Yay!!!!!!!!!!!!!!

( to K: Oh oh…my dear…..you just said so…somehow do it properly =]] )

Advertisements

Summer’s filled…

Quote
klbc is ms.K, Travel, Vietnam

Vietnamese Floor

Đi le te mới thấy Văn hóa Việt Nam mình rất ngộ, rất tổng hợp :”>

Trò chuyện ban trưa, chủ đề hôm nay là: FLOOR của các nước chúng ta =))

PBK: rất ngộ là t phát hiện ra TQ xài Floor giống Anh. 1st Floor = ground Floor

Alex: Ờ, đúng, trong khi Mỹ zà Pháp tụi t, Ground floor là ground floor, trên ground floor là 1st floor

SB: thiệt là quái gỡ! Làm sao  Ground floor = 1st Floor được!

Loyal: Nói túm lại là Ground Floor của TQ = 1st floor của Anh và 2nd floor của TQ = 1st floor của Pháp và Hà Lan. Vậy đi!

bla bla bla…..

K [cười trong bụng] Zị là VN mình là nhất! Mình có TẦNG và mình có LẦU. TẦNG TRỆT của mình là TẦNG 1 và = ground floor và 1st floor của TQ và Anh. LẦU 1 của mình = 1st floor của Mỹ, Hà Lan và Pháp. Hé hé hé hé!

Image

—-

blah blah blah…..

PBK: Nước mài xao K?

K:…..[nói sao trời hỡi…tiếng lòng gào thét]….ờ tụi teo xài cả 2

PBK:…..

Standard
community, klbc is ms.K, Travel, Vietnam

Vietnamese Arrange

Người nước ngoài Học tiếng TQ:

– Nên nhớ rằng TQ thích đặt những gì quan trọng ở cuối cùng. Suy ra, để đặt câu thì cứ tướng ngày giờ, ba thứ linh tinh lên trước rồi mới tới chủ ngữ, vị ngữ, động từ tính từ….

– TQ đi từ lớn đến nhỏ, nên người ở độ tuổi khác nhau thì xưng hô khác nhau.

– TQ đi từ tổngquan vào chi tiết, nên thời gian sắp sếp sẽ là yyyy/mm/dd

PBK: trời quơi bao nhiu nem qua teo ở đai giờ teo mới phát hiện ra chân lý nài!!!!!!!!

SC: Ờ trong khi tụi teo (là Pháp) xài dd/mm/yyyy

K: người Vn của teo xài dd/mm/yyyy – Thứ/ngày/tháng/năm nhưng mà tụi teo rất biết phân biệt lớn nhỏ nên tuổi khác nhao đều xưng hô khác nhao zà thứ tự trong gia đình bự cũng khác nhao dù tuổi teo khác nhao =)) zà câu của VN thì….tụi teo là người thích gây bất ngờ nên thường yếu tố bất ngờ zà quan trọng tụi t để sau cùng!!!! CÀNG  QUAN TRỌNG càng đặt ở cuối câu =)))

Standard
Book Review, comic

Book Review: Chúc Sức Khỏe

November 20, 2010 by Parka

Book Review: Chuc Su'c Khoe

Chuc Su’c Khoe is a travel sketch journal made by French artist Benoît Guillaume for his trip to Laos, Vietnam and Cambodia from 2006 to 2008. Through the sketches, he has managed to captured the way of life of people living there, the streets, the hustle, buildings and culture. The style is pretty sketchy with limited colours.

All the dialogue and captions are in French so you’ll probably get more out of the book if you know French.

You can check out more work at benoitguillaume.blogspot.com and benoitguillaume.org.

Chuc Su'c Khoe

Chuc Su'c Khoe

Chuc Su'c Khoe

Chuc Su'c Khoe

Chuc Su'c Khoe

Chuc Su'c Khoe

Chuc Su'c Khoe

Chuc Su'c Khoe

Chuc Su'c Khoe

Chuc Su'c Khoe

Chuc Su'c Khoe

Chuc Su'c Khoe

Chuc Su'c Khoe

Visit Amazon to check out more reviews.

If you buy from any links on the blog, I get a little commission that helps me get more art books to feature.

This book is available at:
Amazon.ca | Amazon.co.uk | Amazon.fr | Amazon.de

Standard