me, Office

Sleeping time

Image

3:55 AM July 8, 2012 – Sleepless – oh shit, why I can’t put it out of my head! &%^%%#%$#

4:20 AM July 8, 2012 – message sound: br…br…..are you sleeping? | Oops….what’s that >…< something happen?

5:02 AM July 8, 2012 – message end….Haizzz…..have something “not wrong” but wrong really happened…..anyway you’re sleeping now – i ….. I hope you won’t be tired in further….I will ask you to do a favor for me at the last day =)) for sure you got drunk today! I swear! It could be the reason, man.

5:08 AM July 8, 2012 – notice on instagram – another piggy….seems today no one want to sleep…..yes…it’s a nice place BB, but I wasn’t fine to feel that it’s nice…..anyway….are you OK?

06:12 AM July 8, 2012 – really can’t stand, I need to go some where to clean my mind

Good night you guys! Sleep well!

Advertisements
Standard
klbc is ms.K, me, Office

Trời đẹp hén!

BB: E hèm, K, dẹp đồ zô! 6g45 gời. Làm ziệc là phải có zờ zấc!

K: hở, ờ, mới 6:43…..ờ…..

BB: Alex quăng, ra ngoài chơi hem, trời hơm nai đẹp hén!

Sleepy cat (SC): Ờ cũng được, trời nai mát mẻ nè! Ủa mà ra ngoài chơi …là xao?

K: [dọn hàng dọn hàng]

BB: là ra ngoài chơi…chớ xao!

SC: Ờ, đi chơi đi chơi! ýe ýe!!

K: [shut down PC] tèng leng teng teng

_________

DƯỚI LẦU [có hai con gấu]

SC: Allons enfants de la Patrie,

Le jour de gloire est arrivé!

BB: Contre nous de la tyrannie,

SC: L’étendard sanglant est levé,

… Aux armes, citoyens,

Formez vos bataillons.

[quốc ca Pháp]

___________

gời hai con gấu chại lên TRÊN LẦU

vẫn tiếp tục blah blah blah blah……

___________

K: Tongzhu, bây chắc là bây ko muốn zìa hok? zẫn ở lại cty làm  ziệc hả??? Cẩn thận à! Bảo chọng!!!! Zìa đây! Mới gẹp, thiệt lờ ghê sợ vạ đi!!! =))

BB: ĐI CHƠI!!

SC:….

____________

DƯỚI LẦU [có một con gấu zà 1 con KL]

K: ủa có chắc là hok cần chờ ai hơm? T tưởng bây đi chung zí SC?

BB: hok hok, t hok nghĩ là Alex quăng nóa mún đi chơi. Nóa ở nhà ớ!

K: Ờ, zị đi [đi chơi đi mình zị ta? Tui đi zìa mờ]

____________

VẸO CHÁI

K: Hey, Bye! Se……..e……oops! O__o’

BB: [đáng lý hải VẸO PHẢI chớ teng?] oh no, hơm nai chời đẹp, t đi chơi, t đi zí m zìa nhà, hok xao chớ hẻ?

K: Ý! oh! Hok xeo -^___^- zui mè!

____________

ATM MỞ CỬA

Sebiastian (SB): Hey, xí beng!!! Hai bây đi đâu!

BB: nước Pháp muôn nem!

K: hà lố!

đi luôn….. =))

____________

BENLEY SHOWROOM – IN front

K: mài bít Jason Mray hơm?

BB: Hở, bít

blah blah blah…chit tờ chat tờm lơm tà la….bờ la bờ la

SB: ia tụi bây, tại xeo bỏ teo đi lun zi??

BB: Ý, ủa, mài đó hen!

K: Ý, hơm nai bây đi bộ zìa hả, tưởng bành thường đi téxi!

SB: hơm, nai chời đẹp, đi bộ

K: =))

bờ la bờ la………

SB: ủa mà xao hai thèg bay đi hướng nài, nhà mài ở phía nài (CHỈ TRÁI) còn nhà mài ở đằng đây (CHỈ SAU) xao hai bây đi zìa hướng  nài (CHỈ THẰNG hướng nhà nóa)

BB: [ngó] nai chời đẹp, teo đưa nó zề.

K: [ngó] nai chời đẹp, nó đưa t zề…t zề đường nài.

SB: [đứa bị ngó], [đứng hình hơm thèm đi nữa] Ệ!

K: [ngó típ] zì ệ?

BB: [ngó típ típ] Ệ, mài có mún t đưa mài zề luôn hok? Chời nai đẹp à!

SB: Hở? mài chắc hok?

BB: ờ, hơi xa, mà chời hơm nai đẹp…CHẮC chớ!

________

CỘT ĐIỆN CÓ NÙI ĐÈN

K: teo vẹo chái, bái bai hai bây, gẹp sau nhén!

SB: ớ, Bai

BB: [ngó] gẹp mài sau nhén!

K: [ngó thấy bị ngó] ờ, gẹp mài sau sau [hơi lâu lâu] =))

_________

CỘT ĐIỆN CÓ NÙI ĐÈN VẸO CHÁI

Nai chời đẹp bây! =))

[Quốc ca Ziệt Nam] =)) =))

 

Standard