Dark night

Trời hết đẹp

my feeling now is really really bad. I broke something which could never ever take it back.

 

Hurt myself.

Advertisements
Standard
Dark night, me

Cả một cuộc đời…

-KLCS –

Cả một cuộc đời…ông nội, bà nội…ông ngoại, bà ngoại…

.

.

.

Cả một cuộc đời…

.

.

.

ông nội…

…bà nội…

.

.

.

ông ngoại…

…bà ngoại…

.

.

.

Cả một cuộc đời…

Thôi con đi lên đi

lại  thêm một đêm mất  ngủ nữa…hây dà…

Standard
Dark night, klbc, klbc is ms.K, me

Con có bình thường không thế?

Nếu trước khi đóng thùng, xếp đồ, cuốn gói ra đi và được cư xử một cách tử tế thì con ơi, chuyện đó là chuyện bình thường !

Những khi không thấy  zui? Thì con cứ việc buồn khi con không zui. Chuyện đó cũng là chuyện bình thường.

Khi ko thể kiềm nén, thì bùng phát thôi. Nếu ko thì con sẽ zống như con Tỳ Hươu. Chiện đó là chiện KO HỀ BÌNH THƯỜNG.

Bình thường thiệt là đơn giản là thường thường thì hãy cứ bình bình mà đi, còn qua những đâu, gặp những ai chỉ là rất ngắn trong 1 khoảng thường thường của mình mà thui.

Nên đừng lo, con là người bình thường đã bước qua những chốn cao xa theo cái cách thường thường người ta vẫn bình bình mà đi..

Standard