klbc, klbc is ms.K, me

TOTORO Collection, zeh zeh


Trời quới  tui đã có cả bầy gời trời quới! Sung sướng quạ làm zì đây trời quởi!!!!!!!!!!!

Trời quởi t quởn quạ, hạ hạ. Totoro của tui đã gồm cóa

https://i0.wp.com/behance.vo.llnwd.net/profiles18/335381/projects/1177751/e39e9af4895130b927f31a04a151e271.jpg

https://i2.wp.com/behance.vo.llnwd.net/profiles18/335381/projects/1177751/7419cda9763afeee446fa7d3b52393f6.jpg

https://i2.wp.com/behance.vo.llnwd.net/profiles18/335381/projects/1177751/3fbd38414b482cf6d1451ccfcdd07791.jpg

https://i2.wp.com/behance.vo.llnwd.net/profiles18/335381/projects/1177751/4ab275874b15724f3652f7766ed3cef7.jpg

https://i1.wp.com/behance.vo.llnwd.net/profiles18/335381/projects/1177751/95413e1ffefde70624b51124b4060d4b.jpg

https://i2.wp.com/behance.vo.llnwd.net/profiles18/335381/projects/1177751/683924d3e37d624495481528d00d7601.jpg

https://i0.wp.com/behance.vo.llnwd.net/profiles18/335381/projects/1177751/9bead5d875ee6bdefef4743e42990685.jpg

Muốn ôm hết đi mà ôm  hok có được hết, hựng quạ :(( Thao cái rì tòng teng thì theo mền nhóa!

Advertisements
Standard

2 thoughts on “TOTORO Collection, zeh zeh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s