Dark night, me

nhòa nhòa, xoa xoa


https://klbc.files.wordpress.com/2012/02/beingstill_40wx30h.jpg?w=300

Đao thương ơi lờ thương đao, xao mài kiếm tao vài zị TT____________TT

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s