Dark night, klbc

BBBBBBBBBBBBBB


buồn bả bực bội bởi bỏ bê bò bị bấn bò bang bang bắn bủm bủm báo bạn bò bơ bơ bơi bì bỏm bạn bâu bám bắt bớ bọn bạn bạn béng bèng beng

TT____________TT

Advertisements
Standard

One thought on “BBBBBBBBBBBBBB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s