Daily Quote, klbc, klbc is ms.K, me

The ‘


 

Advertisements
Standard

One thought on “The ‘

  1. …sao ta, tao nghĩ là tao nên viết ra giấy…trước khi tao quên…nhưng mà tao lười…

    @P: tao sẽ gửi thư cho mài, thư có tem chết !

    @CC: tao muốn gửi thư cho mài nhưng mà tao sẽ gửi lại về cho tao. Như cái cách mài lấy đi trí nhớ của tao vậy áh! Hận nhau đi!

    Because of you, I will love and happy !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s