klbc, klbc is ms.K, me

tư duy kiểu bò sát


Gặp cục đá…thì bò qua cục đá !

Gặp cái lá…thì đá cái lá ra xa rồi bò đi tiếp !

Gặp cái hố…thì bò xuống hố rồi  bò lên hố !

Gặp ôtô…thì kệ ôtô !

Gặp ngã ba….thì sao ta ????

Advertisements
Standard

2 thoughts on “tư duy kiểu bò sát

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s