klbc, klbc is ms.K, me

O


Trên trái đất này , chuyện gì cũng có thể xảy ra , vậy hãy cứ để nó xảy ra đi !

K hôn g t h . . . . . ….. . . . . . . . . ….và… có th…..

. . . chuyn là ko thể . . .. . .…….. .... v n có t h xy r a . . . ..

B e s t i l l , sad heart , andc e a s e repining

T h y f a t e is the common fate of all

Into each life some rain must fall

S o m e d a y m u s t b e d a r k a n d d r e a r y

 

……..…..….. ….. ………..………..…..…. …….. ……..…..….

. . . . .
Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s